Byggeregler for nyttehaver/daghaver i Københavns kommune

Der er kommet nye regler vedr. byggeri. 

Der må ikke startes nogen form for byggeri før der foreligger en tilladelse fra Københavns kommune.

Kontakt formanden for at få den nye vejledning vedr. byggetilladelser.