Referat fra ordinær generalforsamling er sendt ud til alle.

Ekstra kopier kan hentes på rådhuset.