Seneste nyt

ASFALTERING AF VEJ

Sidste nyt

Arbejdet med asfaltering med videre genptages den 25. oktober og forventes afsluttet den 26. november 2021.

Det betyder at der naturligvis ikke kan parkeres og at der er begrænset adgang til haverne.

Entreprenøren fortæller at de ikke kan se evt. fodgængere når de bakker med maskinerne og når de drejer, så vær sikker på at have øjenkontakt hvis du begiver dig ned af vejen når der arbejdes. Generelt er der adgang forbudt de dage der arbejdes indtil kl. 14.30, når der holdes fyraften.

Vedr. strøm

Her er et tilbud fra Klaus, som var med til mødet onsdag d. 15. juli ang. tilslutning af strøm.

Alle spørgsmål om tilbudet skal sendes direkte til ham. Du finder hans mail adresse nede i teksten.

Etablering af målere i Hf. Sydhavn:

Jeg leverer stikledningen + dækbånd fra kabelskabet til målerskabet (siddende på huset) og monterer det i begge ender, samt isætter sikringer i kabelskabet.

I graver selv stikledningen ned.

Jeg leverer og monterer målerskabet + låge + svøb + 1m dækskinne.

Jeg leverer og monterer jordspyd og afslutter det i målerskabet.

Jeg tilmelder installationen til Radius og færdigmelder det til Radius så I kan få måler.

Pris for ovenstående er kr. 5875,00 incl. moms pr. hus.

Der udover skal der laves en gruppetavle, som kommer som en tillægspris.

Da den er forskellig fra hus til hus, nogle har en tavle, nogle skal bare have en gruppe, og andre skal have flere grupper.

Jeg skal bruge jeres folkeregister adresse og jeres adresse i haven, samt en mail adresse.

Radius har 4 - 6 ugers sagsbehandlingstid. Derefter får I en mail med aftagernummer og I skal vælge el-leverandør. Når det er gjort så kan jeg færdigmelde installationen og bestille måler. Fra jeg bestiller måler opsætning til de kan montere den kan der gå 2 - 3 uger.

 

Klaus Jørgensen

Tlf.    51157001

Mail:  klaus@kabelsnedkeren.dk

 

Indlæg kopierer fra FB gruppen, skrevet af Linda Kyllesbech 15/7

 

OBS OBS OBS

OBS OBS OBS

 

HUSK at lukke for vandet i haven når du lukker haven for vinteren.

Hvis du er en af dem der bare har en slange forbundet til brønden, så husk at lukke for vandet i brønden inden du forlader haven.

Hopper slangen af kan der pøse mange liter vand ud til ingen nytte.

 

Havebladet

 

 

 

Har du ikke modtaget Havebladet?

 

I så fald kan du ringe til vores bladdistributørs reception tlf: 66805611 

 

Mandag til torsdag fra kl. 10-15. og fredag fra kl. 10-13.

 

Før du indsender reklamationen over manglende modtagelse af Havebladet, bedes du overveje følgende:

 

  • Har du tjekket med din bestyrelse, at du står med korrekt navn og adresse i medlemssystemet? Havebladet leveres nu i et ”omslag”. Der er ikke påtrykt navn på omslaget kun adressen, derfor er det meget vigtigt, at adressen står anført som den officielle godkendte postadresse.

 

  • Har du tjekket med din bestyrelse, at du er blevet oprettet i medlemssystemet efter dit køb af haven?

 

  • Husk at selvom du har meldt midlertidig adresseændring til haven, bliver Havebladet stadig leveret til folkeregisteradressen (se Havebladet 1/2016 s. 33)

 

  • Havebladet udkommer 4 gange i 2019, april, juni, august og oktober.

Fru Formand slapper af efter en skrap dag🤪