Generalforsamling 2018

Indkaldes

Til Generalforsamling 2018

For medlemmerne af H/F Sydhavn

 

Søndag d. 1/4 

KL. 10:00

Sted: H/F Mozarts fælleshus

 

 

 

 

 

Hej alle
Der bliver lukket for vandet fredag den 17/11 kompressoren er her kl 9 .vi vil gerne bede folk om at lukke for vandet ind til deres huse og lukke for deres haner inde i deres haver ,hvis folk gerne vil have blæst deres eget vandsystem igennem skal de være i foreningen kl 9 og henvende sig til vandmændene
Mvh vandmændene

Geodatastyrelsen

Nyt om adresser for kolonihaveområder
I nogle kolonihaveområder er der kun én eller meget få officielle adresser. Danmarks vejnavne og adresser viser normalt vej frem til den helt rigtige bygning og indgangsdør. Nogle steder er der dog behov for forbedringer, idet adresserne ikke er præcise nok.
Hvorfor flere adresser i kolonihaveområder? Hvis der ikke er tilstrækkelig mange officielle adresser i kolonihaveområdet risikerer I, at post- eller pakkebud, ambulanceredder eller andre, der bruger GPS, ikke kan finde hurtigt frem. Derfor har regeringen bedt kommunerne - som er adressemyndighed - om at supplere med nye adresser i områder, hvor der et brug for det. Når kommunen har fastsat en adresse, er den kort tid efter tilgængelig på internettet, så alle ved, hvor adressen er.
Fordele ved bedre adresser i kolonihaveområder Der er en række gode grunde til, at kolonihaveområder skal have mere præcise adresser: • Besøgende skal kunne finde vej • Haveforeningens medlemmer skal kunne modtage varer – pizzabuddet skal kunne finde vej til den rigtige have • Haveforeningens medlemmer skal kunne modtage post og den daglige avis • Håndværkere og serviceteknikere skal kunne finde vej • Hvis der opstå akut behov for ambulance, brandvæsen eller politi, skal de kunne finde vej til det helt rigtige sted i haveforeningen • Kiosk eller købmand skal kunne registrere sig i CVR-registret på en eksisterende og korrekt adresse.
Et samarbejde med kommunen Som ejer, lejer eller administrator af et kolonihaveområde, skal I sammen med kommunen finde en god model for adresserne. At der skal fastsættes flere og mere præcise adresser er ikke noget, som kommunen selv har fundet på. Tag derfor godt i mod den kommunale medarbejder, når kommunen kontakter jer. Kommunen ønsker at finde en løsning, som alle er tilfredse med. Derfor er det vigtigt, at I sammen får lagt en god tidsplan, og at relevante parter får en god orientering.
Hvis du vil vide mere Har I spørgsmål til forløbet i jeres kommune, kan I kontakte adressemyndigheden i kommunen. Find mere information om hele adresseprogrammet og supplerende adresser på www.danmarksadresser.dk Til alle medlemmer i Hf. Sydhavn Att. Lise-lotte Petersen         
 
 
 
 
Partshøring vedr. adresser for Hf. Sydhavn, matr. nr. 522 Kongens Enghave, København
 
Der er kommet nye adresseregler, og derfor er Københavns Kommune nu i gang med at fastsætte adresser for en række områder, der ikke har tilstrækkelig mange adresser. I vedlagte skrivelse ”nyt om adresser for kolonihaveområder” kan I læse mere om tankerne bag de nye regler.   Vejnavn og husnumre Jeres haveforening har i dag ingen officiel adresse. De nye regler stiller krav om, at hvert enkelt havelod får sin egen unikke adresse.  Vi har derfor været i dialog med formand for bestyrelsen i Hf. Sydhavn, Lise-Lotte Petersen om muligheder for adresse-fastsættelse i jeres haveforening.
 
Navnet Hf. Sydhavn bruges ikke allerede som vejnavn i hverken Københavns Kommune, eller omegnskommunerne og kan derfor bruges som vejnavn.  Desværre har havelodsnumrene i Hf. Sydhavn ikke en logisk og fortløbende opbygning, og kan ikke bruges som husnumre. Vi foreslår at husnumrene til hvert enkelt havelod fastsættes i en fortløbende rækkefølge fra nummer 2 til 222. Der fastsættes kun lige husnumre til Hf. Sydhavn, da alle havelodderne ligger til højre på den primære adgangsgivende vej.
 
Vi foreslår, at de fremtidige adresser i Hf. Sydhavn bliver:
 
Hf. Sydhavn 2 - 222      
  

Hvis i har nogle bemærkninger til de af kommunens forslag,om de nye havelods nr. Osv. Må i meget gerne komme med dem. I skal smide forslag og bemærkninger, skriftligt i post kassen ved rådhuset. Og formanden tømmer postkassen den 1-10-2017. Som er sidste frist. Bestyrelsen.😊

nyt fra kasseren

Hvis i har adresse ændring,mobil el.telefon.Eller en ny e-mail adresse.Så være sød at meddele disse ændringer til kasseren eller formanden.

venteliste

vigtigt vigtigt. hermed,fra dags dato er ventelisten og opskrivning til venteliste hermed lukket på udbestemt tid

Velkommen til Haveforeningen Sydhavn

Herude i københavns sydhavn ligger vores haveforening der består af 110 nyttehaver.

Og uvist af hvilken grund, er det som om solen skinner mere her end andre steder, luften er frisk og man behøver ikke at anstrenge ørerne for at høre fuglefløjt.

Og skulle din vej falde forbi, er jeg sikker på, at også du vil kunne mærke roen sænke sig over dig, og anstrenger du dig rigtigt meget, kan du måske også høre græsset gro Smiler stort

 

 

 

 

 

Foreningens e-mail er: nfsydhavn@gmail.com

 

 

 

 

Hjemmesiden redigeres af Jeanne have 140                                                                jeannematwich@gmail.com