Velkommen til Haveforeningen Sydhavn

Herude i københavns sydhavn ligger vores haveforening der består af 110 nyttehaver.

Og uvist af hvilken grund, er det som om solen skinner mere her end andre steder, luften er frisk og man behøver ikke at anstrenge ørerne for at høre fuglefløjt.

Og skulle din vej falde forbi, er jeg sikker på, at også du vil kunne mærke roen sænke sig over dig, og anstrenger du dig rigtigt meget, kan du måske også høre græsset gro 😀

 

 

 

 

 

Foreningens e-mail er: nfsydhavn@gmail.com

Vandrør

Opdatering vedr. vandrør den 19. februar.

 

Der er nu gravet vandstik ind i haverne på Vandgangen. Der er tilkoblet hovedledning fra hovedhanen på Borgmester Christiansensgade og til stophanen ved Vandgangen.

Der er startet med de første 3 brønde på Rådhusgangen.

Hovedledning er skudt ind på Skuffejernet og Rivejernet.

For de der ønsker at få hjælp (mod betaling) til at få koblet den nye brønd til evt. rørsystem i jeres have kan skrive hvad der ønskes udført, og vil derefter få en pris for det arbejde der ønskes udført.

Lige nu er det Vandgangen der er aktuel. Der vil blive givet besked når det bliver aktuelt for de efterfølgende gange.

Alt går efter planen, projektet er afsluttet den 1/4.

 

Mvh Ole Laursen

 

 

Opdatering vedr. vandrør.

 

Arbejdet er startet på vandgangen og rådhusgangen d.3/2. Det forventes at der kan lægges brønd i 3 haver pr. dag når røret er boret ind på gangen. Først når alle brønde er på plads i disse haver fortsættes på de næste gange.

 

Udfor det sted hvor I ønsker brønden placeret skal der være 1,2 m direkte adgang for at maskinen kan komme ind. Er der ikke bredt nok vil brønden blive placeret max. 0,5 m inde og ikke som ellers 1 m. 

Hæk, hegn eller lignende skal fjernes!!!

 

HVIS DER IKKE ER MARKERET HVOR BRØNDEN SKAL PLACERES, VIL BRØNDEN BLIVE PLACERET PÅ STI. VÆR OPMÆRKSOM AT DÆKSLET IKKE ER EGNET TIL AT BLIVE GÅET PÅ OG KØRT PÅ MED TRILLEBØR.

Husk evt. at afmontere den gamle vandhane hvis den skal genbruges.

 

OBS OBS OBS 

 

I forbindelse med etablering af nye vandledninger og vandbrønde i haverne i HF Sydhavn, vil det være nødvendigt at inddrage parkeringspladsen ud for rådhuset til byggeplads.

 

Derudover vil det ikke være muligt at køre ind på området i dagtimerne, ligesom parkering vil være forbudt fra kl. 6.00 til kl. 16.00. Dette af hensyn til kørsel med lastbiler og maskiner till og fra byggepladsen.

 

Arbejdet påbyndes mandag den 3. februar og forventes afsluttet senest 31. marts 2020.

 

Forberedelser I skal udføre:

 Alle haveejere skal markere placering af brønd max. 1m inde i haven, og selv fjerne plankeværk eller andre forhindringer mellem brønd og sti.

Hække og anden beplantning skal være klippet ind, så de ikke hænger ud på sti.

 

Markeringspinde forefindes på parkeringsplads ud for rådhuset fra fredag den 31. januar 2020.

 

For spørgsmål - kontakt: Ole Laursen tlf. 4020688

Husk det nu

OBS OBS OBS

Hvis i har ændret adresse, telefonnr. eller e-mail, så husk at  meddele disse ændringer til kassereren eller formanden, send gerne en mail🙂